TOMAR Electronics, Gilbert, Arizona har i över 30 år, tillverkat, konstruerat och utformat varningsutrustning med högsta kvaliteten, Tomar Electronics producerar utrustning LED-teknik.  

TOMAR s 970L Scorpion ™ ljusramp med en effektiv låg profil och modernt utseende med optimerad LED och optik design. Konstruktionen är av gjuten aluminium, lätt utbytbara hermetiskt optiska moduler med Lexanglas. 970L ljusramp är uppbyggd med funktioner att kunden själv kan bestämma utseendet med tre eller sex LED moduler, 6 eller 12 LED hörnmoduler, samt att man kan kombinera LED enheter för insteg- och arbetsbelysning. Detta gör att varningsbågen blir mycket mångsidighet, där man kan hitta en konfiguration som uppfyller Era behov och prisläge.

TOMAR Electronics, har även ett brett program med industri varningsljus för både lokaler och maskin varningsljus. Utrustningen har även explosiv godkända produkter.